10.11.08

En conoixer

En conoixer

Te me miro y no te trobo. Te trobo y no te me miro. Os míos güellos fuyen d’os tuyos, as mías orellas no quieren ascuitar o traquiar d’o tuyo corazón y o mío naso ye indiferén a la tuya ulor que conbierte a os zagals en ababols, porque os que de berdat quieren trobar-se con o tuyo cuerpo son os míos labios.


Relato presentau por o blog Estricalla t'a trobada de fabloggers.