23.7.06

Colla mosical chuzona


Una colla mosical dita "Garzón" y naxida fa dos añadas pero cosa conoxida ha de cambiar de nombre, al considerar o chuez Garzón que l'emplego d'iste ye una "intromisión a la suya imachen". Si no se cambeaba o nombre, Garzón menazaba con enrestir contra els.

A colla, sabedors d'o poder de Garzón, no dandalión en cambear o suyo nombre. Asinas en metat d'o festibal de benicassim (en o cualo els i yeran) dezidión cambear-lo, con chuzonas declarazions, prou que sí:

"Como dizió Franco tras a petada de Carrero Blanco, de mal no bi'n ha que no siga de bien benir. En reyalidat, mos ébanos feito cuenta de que no teneba sentiú continar dizíndonos "Garzón". L'ochetibo d'o nombre yera onrar a lo chuez más gran d'españa. Manimenos, o tiempo, ixe chuez supremo que da y saca razons, ha ditau sentenzia por nusatros. Tot o que puya, en baxa. Bi ha que mirar enta l'esbenidero. Dende güe, biernes 21 de chulio, a colla "Garzón" se dirá "Grande-Marlaska" "

A Grande-Marlaska l'ha feito goyo ista situazión y ha dito que no ferá cosa.

Que'n son, de socarrons! Agora suposo que asperan que a prensa se faiga eco d'isto ta conseguir publizidat... Encara que a lo menos m'han feito redir una miqueta.

No hay comentarios.: