31.3.07

Notizias de l'aragonés


O treballo por l'aragonés no atura en denguna d'as suyas bertiens:

Por un canto, Mº José Pérez, a presidenta de l'asoziazión a gorgocha d'ansó, pregona que o sabado 7 d'abril se ferá, en o zine d'ansó a las 18 oradas, a presentazión d'a segunda publicazión d'a coleczión bistaba una vegada, titulada caperuxeta roya, os tres gorrins y cenisienta.
Iste auto será prisentau por Pilar de fonz.

Por atro, o chemeco d'as parolas, nos diz que o conzello de zaragoza, editará un chuego interautibo bilingüe, ya presentau en a zaguera feria d'eduzación educa, ta fer conoxer zaragoza d'entre os chobens.
A yo a ideya me parex sobrebuena: de seguras que si femos una encuesta d'entre a chobenalla de 16-18 añada, d'o zentro de zaragoza buena cosa d'els no sabrían dezir que d'o casco, os bars. Bels compañers no saben ni an queda o paseyo sagasta, ni a gran bía, ni o paseyo constituzión. Ya, si se fa bilingüe, millor encara.

Antimás, tamién nos diz que iste 12 d'abril se ferá a presentazión d'o material didautico en aragonés china-chana, que podez consultar en a web d'o conzello.

Ta rematar, nos anunzia tamién a segunda edizión d'o concurso mosical popyrock:a tot estrús, con títol en aragonés, y puet-estar que con a partizipazión de bella colla que cante en aragonés.

Ye sobrebueno que se faiga treballo por l'aragonés, tanto en as bals como en a capital. Cada cabo semana nos trobamos con una ripia d'autobidaz.

Ansó:

Asoziazión cultural "a gorgocha"
Puesto:
Zine d'ansó
Tiempo: Sabado 7 d'abril, a las 18 oradas.

D'as autobidaz de zaragoza en tenez más informazión en o chemeco d'as parolas.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

No trobo ro de China-chano en a web d'o conzello zgz, puez meter o link dreito??
entabán

Choben dijo...

Prou que sí:

http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/educacion/china.htm

Agora cambeo o link. Que baiga bueno!

Choben dijo...

zaragones, t'he adibiu en os faboritos d'o blog.

Por ziero, sincusar por meter-ie "bella cosa que cante en aragonés" quereba dezir "bella colla".