18.8.07

Un motorista japonés adbirtió que eba tresbatiu una garra dimpués d'adugar dos kilometros sin ella

Un motorista japonés tresbatió una garra en trucar-se contra a mediana y no se fazió cuenta dica dos kilometros dimpués, seguntes han informau meyos locals.

Kazuo Nagata, de 54 añadas, yera con una colla d'amigos moters por a rechión de shizuoka (zentro de japón) cuan se fazió un trucazo con o barrache que trestalla os dos sentius de l'autopista.

Nagata se talló a garra, pero literalmén anestesiau por o trucazo y a rapidez d'o tallo continó o suyo camín sin problemas. O motorista no se fazió cuenta dica que miró de fer un chiro dos kilometros más adebán.

Seguntes a edizión en internet d'o papel Mainichi Shimbun, os amigos d'o aczidentau tornón ta recuperar a garra tresbatida, que lebón ta l'ospìtal chunto a o feriu.

No hay comentarios.: