26.12.07

Actor porno gay se fa mosén catolico

Tom Katt, un famoso actor porno gay de USA que o suyo berdadero nombre ye David Papaleo, ha dezidiu dexar o suyo treballo ta adedicar-se a dios. Posible estratecha publizitaria u no, pareix que ista estrela d'a pornografía ha comprendiu a la fin que a suya berdadera bocazión yera a ilesia.

"Tantisma chen se troba como si estasen apartaus de dios, que dios no quere tener cosa con els. Quiero dezir-le a tanta chen como pueda que ixo ye una mentira: dios nos ama a toz", ha dito Papaleo que dende as 21 añadas s'ha adedicau a fer serbir o suyo cuerpo conseguindo un ecsito altero en o mundo d'a pornografía omosecsualL'actor siempre s'ha definiu como bisecsual, dica que descubrió que sentiba mayor inclinazión por as mullers. Dimpués se casó y agora aspera tornar a cambear estando un sazerdote ta lebar a parola de dios a os demás.

Prou que será un mosén raro. D'entre muitas cosas ha dito que "dios ama a os manfloritas y a as lesbianas y abrían de tener dreito a acomodar-se".

No hay comentarios.: