28.6.07

As isletas de l'ebro

Prenzipia lo berano, y l'ebro a lo suyo paso por zaragoza ya ha decrexiu, estando tamién minors as reserbas d'augua. As plebias d'os zaguers diyas no son estadas prous ta puyar o ran d'o cabal, que en bellas zonas dexa mesmo beyer parti d'o leito arenoso d'o río, como se beye en a imachen.

Ista ye a notizia ofizial, pero no ye curioso que istas isletas aigan aparexiu antis de tiempo cuan ista añada ha plebiu más? Antimás han aparexiu en puestos an que antis no se trobaban. A ecsplicazión? As obras d'a ecspo: os ecolochistas han denunziau a situazión. Os cheografos Daniel Ballarín y Daniel Mora, defienden que cuan rematen as obras a situazión será la mesma que la inizial.

O tiempo dirá cuala ye a berdadera causa d'o creximiento y aparixión d'as isletas asinas como os efeutos qe tendrán, tamién se diz que as rieras son as risponsables... pero todas as partis lo beyen poco probable.

1 comentario:

O mensachero zereño dijo...

Siga por lo que siga, paixe que as camaras d'Antena 3 no bi son agora t'amostrar como baxa l'ebro en lo estiu, peor si cuan ye crexiu, que penica...