22.3.09

Luita proletaria animal

O que se fa se bosa. Ixo mesmo debió de pensar un mono d'a isla de samui, que se troba en o pazifico, que o diya 10 de marzo mataba d'un cocotazo a o suyo amo. Seguntes pareix, o muerto obligaba a o macaco a puyar t'as palmeras d'a isla engarrotando a o macaco con un chuzo.

O mono se negaba a puyar os 50 metros d'altaria que feba l'árbol ta conseguir a fruita y debán de tal negatiba, Luelit Janchoom, que asinas se deziba o cudiador, dezidió d'obligar-lo a puyar fotendo-le con un tocho por o que a la fin o mono abió de puyar-ie. Manimenos, bien carrañau, dezidió de lanzar-le un coco a o suyo cudiador con a suerte de cayer-le en o tozuelo y matar-lo.

A notizia ha impactau en toda a isla, seguntes informa o periodico local, y os amos de monos son xorrotaus.