1.9.06

"A orella de Ban Gogh" estió ayer en as fiestas d'ejea d'os caballers

A popular colla mosical de pop (una d'as millors que ecsisten) tañió ayer en as fiestas d'a virchen d'a oliba en a plaza de toros d'a localidat aragonesa. O conzierto escomenzipió a las 23:30 y, más que más, tocón as cantas d'o suyo zaguer disco chunto con bel d'os suyos ecsitos pasaus.
Ista autuazión estió a parti prinzipal d'as fiestas d'ejea, as cualas plegan iste domingo.

T'os que, como yo, queríanos ir-ie pero no podiemos, encara tenemos una oportunidat d'ascuitar-los luego, en as fiestas d'o pilar: ferán o conzierto gran en o paseyo independenzia o diya 12 (ixo seguntes o nuestro alcalde y os meyos, porque a pachina web d'a colla diz que en ixe diya ferán un conzierto en avila).

Atras autuazions d'as fiestas son estadas a comparsa de chigans y cabezudos, os titeres ta ninons (y no tan ninons) u concursos de danza. A totz os ejeanos que espleiten a borina!

No hay comentarios.: