6.10.06

Charrando de mosica

A las nobedatz de Bisbal (t'a desgrazia de ixos a los que no le fa goyo, como ye o mío caso), y atras collas que son agora de autualidat como "a orella de Van Gogh", estopa, maná... cal adibir un disco que ha aparexiú fa pocos diyas, d'una colla mosical conoxida pero que tampoco no fa guaire rudio: se trata d'o nuebo disco de dover, dito "follow de city lights".

Iste nuebo disco trenca con a mena de mosica qu'ista colla lebaba fendo dende fa 12 añadas. Agora ha chirau ent'a mosica pop con bella cosa de disco, fendo-lo, en a mía opinión, d'a millor traza posible. Si tos cuaca ista mena de mosica, ez de conseguir o disco. Buena muestra d'ello ye o suyo primer single, clamau "let me out".

Charrando de mosica, tos animo tamién a ir t'o conzierto omenache a "ixo rai" que se ferá en a "cambra multiusos" o diya 11, an que autuarán collas que cantan en aragonés como lurte u la orquestina del fabirol.

Ta rematar, a la fin de setiembre a colla mosical mallacán rezibió, en os premios d'a mosica aragonesa, o premio a la millor canta en luenga aragonesa. Noragüena ta els y t'os organizadors por meter-ie un premio de mosica en luenga aragonesa!

No hay comentarios.: