5.4.07

Tren francés amillora o récord d'o mundo de belozidat sobre camins de fierro

Si fa dos diyas o tren francés Alstom V-150 iba a 574,6 km/o, agora ye iu a 574,8 km/o. O récord d'antis lo teneba atro TGV que en 1990 yera iu a 515,3 km/o.

Manimenos, o récord absoluto de belozidat d'un tren lo tiene, dende abiento de 2003, o prototipo chaponés maglev de suspensión magnetica -puya uns zentimetros por denzima d'as bías, que son imans-, con 581 km/o.

Tot lo prozeso estió grabau dende l'aire por un abión que bolaba en paralelo a lo TGV, y cuan iste apercazó a suya belozidat mallor os periodistas y personalidaz que biachaban en o suyo inerior ascuitoron o bandeyo d'a ragualla que i blincaba.


tren

O V-150, adugau por Eric Pieczak, ye un modelo d'a esbenidera cuatrena chenerazión de trens d'alta belozidat TGV, feito con dos locomotoras motrizes -una en cabeza y unatra en coda- y tres bagons de dos pisos.

Manimenos, ta apercazar o récord, a lo tren se le fazió uns apaños, como lo creximiento d'o diametro d'as ruedas de 92 a 109,2 zm, ta meter en güega a rotazión d'os motors, u unas coberturas dentre os bagons ta amillorar l'aerodinamica.

O tren, s'abirolló con 30000 boltios con carauter ecszepzional ta que as dos locomotoras chunto con o bagón zentral tenesen una potenzia de 19,6 megabatios.
Tamién se paroron atrás cosas, como as bías con un drenache ecstra, a supresión d'as agullas en os pasos mobiles, asinas como l'amoldau d'o rail.
D'unatro costau, as chendarmas s'encargoron de que todas as bías qu'esnabesaban o tramo an que se fazió a prebatina estasen curtadas t'os autos y t'o trafico en cheneral.

Alstom, chunto con a compañía ferrobiaria francesa SNCF quieren con isto contrimostrar o balor d'as suyas teunolochías ta ecsportar-las. De feito, atros estaus como archentina ya i son prou intresaus.

O frabricán quereba ufrir con iste récord una marguín de 200 km/o d'entre a belozidat macsima posible y a belozidat comerzial, que será de 350 km/o, frente a los 320 d'o tren autual que achunta parís y estrasburgo. Iste tren prenzipiará a funzionar o 10 de chunio.

Remero agora ixa belozidat comerzial de 350 km/h... ¿a qué me sonará? Será estada un sueño...

No hay comentarios.: