15.8.07

Intel saca un anunzio razista

A imachen de seis ombres negros acochaus debán d'un feliz ombre blanco, chunto con a frase "Multiplique o suyo rendimiento informatico y maximize o poder d'os suyos treballadors" ha creyau toda mena de comentarios. Ye curioso que iste anunzio aiga saliu de USA, un d'os estaus que ibentó o conceuto de "policamén correuto", y que lo ha potenziau asabelo dende a famosa popa de Janet Jackson.

O blog teunolochico gizmodo estió o primer en quexar-se y a monico, o anunzio ye fendo-se beyer a trabiés d'a blogosfera. Intel no ha tardau en sincusar-se y ha sacau a campaña, con carauter mundial antimás, encara que no ha plegau a tiempo en dos publicazions que ya eban imprentau as edizions an que se puet beyer o anunzio. No s'ha dito o nombre de denguna d'ellas.

A interpresa nimbió un comunicau ofizial en o que se sincusa y reconoxe a suya error. Intel asegura que pretendeba transmitir a nueba potenzia d'os suyos prozesadors a trabiés de "metaforas bisuals", pero que ista begada a imachen selezionada no ha conseguiu comunicar o mensache que pretendeban. A'l bies, "ye culturamén insensible y falta", reconoxe Dan McDonald, bizepresidén de marketing d'intel.

Errors asinas estarán penadas, si no por lei, a lo menos por creyar atro punto negatibo enta intel en a suya luita con AMD.

No hay comentarios.: