30.12.07

Buenas sorpresas de nadal: Loiras y sarrios, y Manolo García

Pos sí, pareix que ista añada a tronca de nadal ye escagarruziando bien y nos trobamos con buenas sorpresas: ayere en os blogs purnas y rinco olvidado aparexeba una sorpresa de fa más d'una añada pero que no la conoixeba. En o basico d'os 40 prinzipals de Manolo García en malaga, i cantó en aragonés (mai). Ye curioso beyer cómo diz aragonés como si no pasase cosa y a chen de malaga no s'alticamase... igualico que aquí. En zagueras somos beyendo cómo 'foranos' cantan en aragonés sin garra problema (jarabe de palo, Manolo García) y cómo a chen famosa d'aquí encara no, asperemos que luego s'animen.

- MAI - (Ánchel Conte)

Mai, mira-me as mans;
las trayo buedas,
lasas d'amar...
Son dos alas
d'un biello pardal
que no puede
sisquiera bolar.

Mai, mira-me os guellos,
n'o zielo perdius
n'un fondo silenzio...
Son dos purnas
chitadas d'o fuego
que no alumbran
ni matan o chelo.

Mai, mira-me l'alma
aflamada de sete,
enxuta d'asperanza..
Ye un campo labrau
an no i crexen qu'allagas
que punchan a bida
dica qu'a matan.

Mai, mira-me a yo.
Me reconoxes, mai?
Fue o tuyo ninon...
Guei so un ome
que no se como so.
Mai, me reconoxes?

Mai, ni sisquiera tu?

Por atro costau tamién cal comentar a naxenza d'un nuebo blog en aragonés, con influenzias tensinas: loirasysarrios. A suya fedora, culibilla (una diosa pirinenca), prenzipia charrándonos d'a intresán mitolochía pirinenca, y d'o que quiere fer en o suyo blog: articlos d'esferén tematica, muitas begadas endrezada ent'a naturaleza y os animals, como bien se bei en o títol, y as tradizions pirinencas que bien conoixe, como se compreba en o suyo primer post. De seguras que será uno d'os blogs más intresans que se troban en a blogosfera de l'aragonés y que nos aportará una ripa de conoximientos.

1 comentario:

Anónimo dijo...

ixo perén entaban, enta zaga ni ta pillar arremetita