8.8.07

A carrera Don Chaime I cambea o suyo entanticau por gudrón

As obras d'o cambeo d'o entanticau d'a carrera don Chaime I de zaragoza prenzipión o maitín d'o lunes. As obras durarán zinco semanas y sustituyirán o ya tradizional entanticau por gudrón, millor t'os autos. Os treballos an escomenzipiau con quexas por parti de bel comerzián, que piensan que no ye a millor puenda "porque son os diyas de mayor transito de turistas". A penar d'isto a mayoría d'els s'han mostrau muito satisfeitos ya que "yera una obra demandada dende fa muito tiempo", ha explicoteau Alejandro Aznar, presidén de l'asoziazión de comerzians d'a carrera.

Ta Aznar, as obras d'o entanticau no ban a causar perdida de cliens ya que "as zeras remanen y no se ba a nozer as bendas porque a mayoría d'os turistas dexan o suyo auto en os alparcamientos d'a plaza d'o pilar".

A bía cambeará asinas o suyo autual entanticau dimpués de 17 añadas. L'autuazión prebista consiste en o cambeo d'o entanticau por gudrón, muito más dútil y que dará a la carrera as condizions millors t'o paso d'os autos. Antimás se cambeará una parti d'os recantillos de piedra, que se troban tastaburriaus, por atros iguals.

A obra se ferá en tres partis ta nozer o minimo posible a los zaragozanos. A primera parti, que prenzipió iste lunes y que durará dica o 20 d'agosto, afeutará o tramo d'entre paseyo Echegaray y a carrera Mayor. A segunda, dende o 21 dica o 29 d'agosto, d'entre a carrera mayor y san Chorche. A zaguera, d'entre o 30 d'agosto dica o 7 de setiembre, dica o coso.

No hay comentarios.: